Mae amaethyddiaeth yn adran ble mae gennym arbenigedd.  Rydym wedi cael y pleser o weithredu ar ran nifer helaeth o ffermwyr a theuluoedd ffermwyr a hynny am dair a phedair cenhedlaeth..

Mae gennym wybodaeth ynglŷn â:

Cymhorthdal a dderbynnir gan ffermwyr

Cyfathrach y ffermwyr gyda’r banciau

Gwybodaeth a chyngor ynglŷn â Lwfans Cyfalaf ar gael i ffermwyr

Cymorth ynglŷn â phrynu neu werthu ffermydd a thiroedd

Cynghori ynglŷn â chynllunio a dod ag aelodau o’r teulu i mewn i’r busnes

Cynllunio etifeddiaeth a throsglwyddo fferm deuluol

Cael deallusrwydd o werth stoc ar gyfer cyfrifon

Delio gyda materion treth sydd yn ymwneud â ffermio fel cyfartalu elw ffermio a’r defnydd gorau o golledion ffermio

Cysylltu â Ni:

11-15 Y Bont Bridd

Caernarfon

Gwynedd  LL55 1AB

Ffôn:  01286  673555Ffurflen gysylltu

Polisi Preifatrwydd

Da
rparu Gwasanaethau
https://lucknowwebs.com
Ein Harbenigedd:

Amaethyddiaeth

Proffesiwn Iechyd

Elusennau

© 2019 W.J.Matthews a'i Fab

Hawlfraint: Cedwir Pob Hawl
Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a lloegr  (SCSC)

Sefydliad Treth Siartredig  (CIOT)
Pobol y We
Dylunio Gwe Ymatebol