Mae gennym flynyddoedd lawer o brofiad yn rhoi cymorth i elusennau o wahanol maint gydag adnoddau mewnol yn ymestyn o ychydig filoedd i filiynau.

Mae’r sector elusennau yn ran bwysig o’r gymdeithas leol ac yn amrywiol iawn.

Y Gwasanaethau yr ydym yn ymdrin â hwy:

  Cwblhau cyfrifon statudol sydd yn ufuddhau â’r Ddeddf Elusennau, Deddf Cwmnïau os yn berthnasol a’r gofynion o’r Adroddiad o Ymarferiad Cymeradwyedig sydd wedi eu cyhoeddi gan y Comisiwn Elusennau..

Rheoli archwiliad statudol ar y cyfrifon elusennol gydag incwm dros £500,000.

Rheoli Arholiad Annibynnol  ble mae’r incwm dros £25,000 ac o dan y trothwy archwiliadol.

Cymorth  gyda chasglu gwybodaeth gyllidol i’w cyflwyno yn y Ffurflen Flynyddol Elusennol i’r Comisiwn  Elusennau.
Cysylltu â Ni:

11-15 Y Bont Bridd

Caernarfon

Gwynedd  LL55 1AB

Ffôn:  01286  673555Ffurflen gysylltu

Polisi Preifatrwydd

Da
rparu Gwasanaethau
https://lucknowwebs.com
Ein Harbenigedd:

Amaethyddiaeth

Proffesiwn Iechyd

Elusennau

© 2019 W.J.Matthews a'i Fab

Hawlfraint: Cedwir Pob Hawl
Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a lloegr  (SCSC)

Sefydliad Treth Siartredig  (CIOT)
Pobol y We
Dylunio Gwe Ymatebol