Yn hanesyddol bu partneriaid W J Matthews a’i Fab am flynyddoedd lawer yn Ysgrifenyddion Lleyg o’r Pwyllgor Meddygol Lleol (LMC). Mae ein clientydd o fewn y byd iechyd yn cael gwasanaeth y ddau bartner gyda llawer o’r gwaith yn cael ei wneud gan Mrs Catrin Newton sydd gyda phrofiad yn delio yn y maes o weithwyr proffesiynol o fewn y byd iechyd.


Ar hyn o bryd mae ein cleientiaid yn cynnwys:
Deintyddion
Optegyddion
Meddygon Ymgynghorol mewn Ysbytai
Meddygon Teulu


Y gwasanaethau ychwanegol yr ydym yn ymdrin â hwy yw:
Cwblhau cyfrifon yn flynyddol.
Cwblhau ffurflenni treth ar gyfer partneriaeth ac unigolion.
Cwblhau ffurflenni blynyddol dan gynllun pensiwn yr NHS.
Cwblhau ffurflenni TAW yn chwarterol sydd yn ymdrin ag incwm sydd wedi ei eithrio yn rhannol.
Cwblhau amcangyfrifon o elw pensiynol ar gyfer y blynyddoedd i ddod.
Bod o gymorth ynglŷn â newid partneriaeth a rhoi cyngor ynglŷn â’r hyn sydd i fod mewn cytundebau partneriaeth.
Rhoi cyngor ynglŷn â swm trethadwy sydd ar gael ynglŷn â chyfraniadau i gynllun pensiwn yr NHS yn flynyddol.

Cysylltu â Ni:

11-15 Y Bont Bridd

Caernarfon

Gwynedd  LL55 1AB

Ffôn:  01286  673555Ffurflen gysylltu

Polisi Preifatrwydd

Da
rparu Gwasanaethau
https://lucknowwebs.com
Ein Harbenigedd:

Amaethyddiaeth

Proffesiwn Iechyd

Elusennau

© 2019 W.J.Matthews a'i Fab

Hawlfraint: Cedwir Pob Hawl
Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a lloegr  (SCSC)

Sefydliad Treth Siartredig  (CIOT)
Pobol y We
Dylunio Gwe Ymatebol